K CESTÁM

SRUB

Předposlední víkend v dubnu roku 2007 nás náš býbalý absolvent Honza Prošek
pozval do severočeských lesů na Srub. Tam jsem zažila svou první indiánskou saunu.
(2.semestr)

srub
srub
srub
srub
srub
srub
srub
srub srub
srub
srub
srub
srub
srub srub
srub srub
srub srub
srub
srub srub
srub

K CESTÁM