K DĚLENÍ

AKCE

SAMOSTATNÉ
samostatné

SPOLEČNÉ
spolecné