K CESTÁM

LHOTA

Na chatě u pana Václava Cílka.
Autorkou fotografií je Barča Trnková.
(2.-4.11. 2007)

cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek
cilek

K CESTÁM